Consultancy

Goede software is niet voldoende voor een goede oplossing. De oplossing zal goed moeten worden geïmplementeerd. Immers TimeTell is een standaardpakket, dat middels parameters op maat kan worden aangepast aan de desbetreffende organisatie. Pas dan kan er optimaal resultaat met TimeTell geboekt worden.

IMPLEMENTATIE, KWALITEITSBEWAKING EN OPTIMALISATIE

Dit zal moeten gebeuren in nauwe samenwerking tussen de consultant en de opdrachtgever. De TimeTell consultants zijn professioneel en ervaren. Belangrijk is om bij de implementatie doelgericht te werken. Dat betekent goede afspraken maken en het scheppen van heldere verwachtingen. Er zal – in samenspraak met u – een plan van aanpak gemaakt worden. Veel van onze klanten hebben een TimeTell werkgroep en sommigen hebben ook een TimeTell stuurgroep. De werkgroep heeft als taak de implementatie te begeleiden en de goede werking van TimeTell te bewaken en het gebruik te optimaliseren.

CONTACT

Contact

  • TimeTell is geschikt voor 50 gebruikers of meer.