Onze klanten - Overheid & semi-overheid

overheid- en semi-overheidsinstanties
Landelijke organisaties

Atlantische Commissie – Den Haag
CAK – Den Haag >> referentieverhaal
CAOP – Den Haag
Commissariaat voor de Media – Hilversum
CBR – Rijswijk
Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik – Utrecht
IOM – Den Haag
Onderzoeksraad Voor Veiligheid – Den Haag
SMK Milieukeur – Den Haag
Unie van Waterschappen – Den Haag

Rijksoverheid

ICTU – Den Haag
Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) – Den Haag
Logius – Den Haag
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties – Den Haag
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat – Den Haag
Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) – Den Haag
Rijksrecherche – Den Haag

Omgevingsdiensten & Veiligheidsregio’s

Omgevingsdienst Haaglanden  Den Haag
Omgevingsdienst Groningen – Veendam
Omgevingsdienst IJsselland  Zwolle
Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) – Gouda
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied – Zaandam
Omgevingsdienst Rivierenland – Tiel
Omgevingsdienst Twente – Almelo
Regionale Uitvoerings Dienst (RUD) Drenthe – Assen
Regionale Uitvoerings Dienst (RUD) Zeeland – Terneuzen
Veiligheidsregio Drenthe – Assen >> Referentieverhaal

Regionale organisaties

Aquon, Boxtel – Leiden, Tiel
Brabantse Milieufederatie – Tilburg
BWB, Belastingsamenwerking West-Brabant – Etten-Leur
Erfgoedhuis Zuid-Holland – Delft
Het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) – Den Bosch
Het Noordbrabantse Museum – Den Bosch
Gelders Archief – Arnhem >> referentieverhaal
Limburgs Museum – Venlo

NV REWIN West-Brabant – Breda
Regionaal Historisch Centrum Limburg – Maastricht
Stichting PON – Tilburg
Stichting Waterproef – Edam
SVHW – Klaaswaal
Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen – Elst
VVV Midden Limburg – Roermond