Onze klanten - Overheid & semi-overheid

overheid- en semi-overheidsinstanties
Landelijke organisaties

Atlantische Commissie – Den Haag
CAK – Den Haag
CAOP – Den Haag
CBR – Rijswijk
Het Waterschapshuis – Amersfoort
Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) – Utrecht
Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik – Utrecht
Onderzoeksraad Voor Veiligheid – Den Haag
SMK Milieukeur – Den Haag
Unie van Waterschappen – Den Haag

Rijksoverheid

ICTU – Den Haag
Logius – Den Haag
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties – Den Haag
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat – Den Haag
Rijksrecherche – Den Haag

Omgevingsdiensten & Veiligheidsregio’s

Omgevingsdienst Haaglanden  Den Haag
Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) – Gouda
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied – Zaandam
Omgevingsdienst Rivierenland – Tiel
Regionale Uitvoerings Dienst (RUD) Zeeland – Terneuzen
Veiligheidsregio Drenthe – Assen

Regionale organisaties

Aquon, Boxtel – Leiden, Tiel
Het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) – Den Bosch
Brabantse Milieufederatie – Tilburg
Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) – Tilburg
BWB, Belastingsamenwerking West-Brabant – Etten-Leur
Erfgoedhuis Zuid-Holland – Delft
Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn (GBLT) – Zwolle
Gelders Archief – Arnhem
Limburgs Museum – Venlo
Het Noordbrabants Museum – Den Bosch
NV REWIN West-Brabant – Breda
Regionaal Historisch Centrum Limburg – Maastricht
Stichting PON – Tilburg
Stichting Het Zuid-Hollands Landschap – Delft
Stichting Waterproef – Edam
SVHW – Klaaswaal
Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen – Elst
Het Utrechts Archief – Utrecht

CONTACT

Contact

  • TimeTell is geschikt voor 50 gebruikers of meer.