Referenties

Klant aan het woord – star-shl

Organisatie:
star-shl

Branche:
Zorg & welzijn

Aantal gebruikers:
1.500

Locatie:
Etten-Leur

TimeTell gebruiker sinds:
2012

“De samenwerking met TimeTell verloopt soepel. Er wordt altijd met ons meegedacht en meegezocht naar passende oplossingen.”

Star-shl verleent ondersteunende diensten aan zorgprofessionals in de eerstelijnsgezondheidszorg, zoals huisartsen en verloskundigen. Zorgverleners kunnen bij star-shl terecht voor (laboratorium) diagnostiek en voor faciliterende ondersteuning in de praktijk.

Een efficiënt tijdschrijfprogramma
“In eerste instantie waren we op zoek naar een toegankelijk en efficiënt tijdregistratieprogramma.” vertelt Mireille Machielsen, adviseur P&O bij star-shl. “Medewerkers moesten hun uren kunnen 

verantwoorden, verlof kunnen opgeven en hun saldi kunnen inzien. Daarnaast was het belangrijk dat leidinggevenden de weekstaten gemakkelijk konden goedkeuren. Naast de overzichtelijkheid van het pakket gaf de mogelijkheid om goed te kunnen koppelen met Prins de doorslag om te kiezen voor TimeTell. Tevens is er nu een koppeling gerealiseerd met Exact Synergy & Exact Globe.”

Samen zoeken naar passende oplossingen
Inmiddels maakt star-shl gebruik van bijna alle TimeTell modules en is de organisatie flink gegroeid.  
Mede door de fusie tussen Star-MDC en SHL-Groep. De fusie bracht veel aanpassingen in TimeTell met zich mee. Zo moesten er diverse rekenregels worden aangepast en toegevoegd. “TimeTell heeft ons hier heel goed mee geholpen” vertelt Machielsen. “Wij hebben geen standaard oplossing, maar dat is geen probleem. De consultants denken altijd met ons mee en helpen met het zoeken naar passende oplossingen voor ons.”

Eisen en wensen inventariseren
Door de fusie stond het verder inrichten van de Declaratie Module, en het gebruik van de Planning Module even op een laag pitje. “Omdat we nu een grotere organisatie zijn, moeten we goed inventariseren wat de eisen en wensen van de verschillende afdelingen zijn. Naar aanleiding daarvan gaan we de modules verder onder de loep nemen en inrichten.”

 

Download de referentie van star-shl als pdf.

www.star-shl.nl