Ingenieursbureau Amsterdam is verantwoordelijk voor de grond- weg- en waterbouw binnen de gemeente op het gebied van inkoop, techniek en projectrealisatie.

Ruim 700 medewerkers gebruiken TimeTell om toekomstige uren in te plannen en daardoor een beter inzicht te krijgen op de werkdruk. Projectleiders kijken via de beschikbaarheidsschermen in TimeTell welke medewerkers eventueel binnen een bepaalde periode beschikbaar zijn om deel uit te gaan maken van hun project. Vervolgens gaan de projectleiders zelf met deze medewerkers het gesprek hierover aan. Als alles akkoord is, plant de medewerker deze werkzaamheden daarna zelf bij hem/haar in.

Zo wordt de verantwoordelijkheid voor het planproces zo laag mogelijk binnen de organisatie neergelegd. Verder zorgt dit er ook voor dat bij de medewerker een stukje bewustwording en inzicht wordt gecreëerd.

Tenslotte heeft de projectleider zijn planning en de team manager krijgt inzicht hoe het met zijn medewerkers is gesteld.

Verder schrijft de medewerker uiteraard ook tijd. Niet alleen vormt dit een basis om een beeld te krijgen over hoe de planning zich verhoudt tot de realisatie, maar TimeTell wordt ook ingezet om de verhoudingen te laten zien tussen de verschillende uur soorten:

• Niet productief: uren m.b.t. afwezigheid (verlof, ziekte etc.);
• Indirect productief: uren die niet te relateren zijn aan een project maar wel bijdragen aan de productiviteit (overleg, scholing etc.);
• Productief: uren die te relateren zijn een project

Harry Herrebrugh verantwoordelijk voor het plannen van de stadsdelen Zuidoost en Oost zegt: “TimeTell heeft mij positief verrast. Het komt heel dicht in de buurt van MS Project waar ik vroeger de capaciteit voor de projecten mee plande. Ik was daar heel tevreden over. Soms merk ik dat collega’s het wel lastig vinden om in te schatten hoeveel uur ze bezig zijn met een project of opdracht. Ik kan ze dan op weg helpen door het aantal geplande uren in de projectplanning op te zoeken.”

CONTACT

Contact

  • TimeTell is geschikt voor 50 gebruikers of meer.